Τίτλος: CASINO ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Τοποθεσία: Ρίο Πατρών, Ν. Αχαΐας Κύριος Έργου: Theros International Gaming ING
Προϋπολογισμός: 1.080.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1995-1995 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Περιγραφή: Εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Αρχιτεκτονικές κατασκευές και προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού στους χώρους του casino.

*Κοινοπραξία