Τίτλος: ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Λ. ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Τοποθεσία: Περιστέρι, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Προϋπολογισμός: 1.800.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1994-1996 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κάλυψη 1,3 km του ρέματος Λιοσίων από το σημείο εκροής του στον Κηφισό μέχρι τη συμβολή του με τα ρέματα Φλέβας και Αλφειού. Η δημιουργούμενη υδραυλική διατομή μετά την κάλυψη του ρέματος είναι 6Χ11 m2. Η κατασκευή της κάλυψης έγινε με τη χρήση πασσαλοστοιχίας με πασσάλους Φ80 και Φ100. Η τελική διαμόρφωση του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία λεωφόρου διπλής κατεύθυνσης. Η σύνδεση της νέας λεωφόρου με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών- Λαμίας έγινε με γέφυρα συνολικού μήκους 150 m.