Τίτλος: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ Τοποθεσία: Πόρος, Ν. Κεφαλληνίας Κύριος Έργου: Δ.Τ.Υ Νομού Κεφαλληνίας
Προϋπολογισμός: 350.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1995-1997 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 350 m. Θεμελίωση στα -12.00 m.