Τίτλος: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΑΒ Τοποθεσία: Αθήνα, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.146.366 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2003-2004 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Περιγραφή: Προσθήκη νέου ορόφου στο κτίριο διοίκησης του ΕΚΑΒ για την εγκατάσταση νέου επιχειρησιακού κέντρου.