Τίτλος: ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Λ.ΘΗΒΩΝ
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ –ΦΑΣΗ Β
Τοποθεσία: Αγ. Ανάργυροι, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε/Δ.Κ.Ε.Ο
Προϋπολογισμός: 1.575.102.090 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1996-1998 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Συμπληρωματικές εργασίες και αποπεράτωση της λεωφόρου διπλής κατεύθυνσης που συνδέει την εθνική οδό Νο1 με τη Λ. Θηβών. Δίκτυο παράπλευρων οδών. Αποχετευτικά δίκτυα ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων. Κατασκευή κόμβων Τριών Γεφυρών- Τεγέας-Καζαντζάκη και Φλέβας- Αλφειού. Σήμανση, ασφάλιση και σηματοδότηση. Πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.