Τίτλος: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ Τοποθεσία: Ουρανούπολη, Ν. Χαλκιδικής Κύριος Έργου: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Προϋπολογισμός: 2.165.283 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2015- Κατάσταση: Υπό Κατασκευή

.

 

.
 

Περιγραφή: Επέκταση και διαπλάτυνση νότιου προβλήτα, εξ ολοκλήρου κατασκευή του βόρειου προβλήτα και εγκατάσταση πλωτών προβλητών. Εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εργασιών χερσαίας ζώνης.