Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ου ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΥΑ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Τοποθεσία: Α/Β Δεκέλειας, Τατόι, Ν.Αττικής Κύριος Έργου: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Γ.Ε.Α
Προϋπολογισμός: 2.555.738 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2013- Κατάσταση: Υπό ΚατασκευήΠεριγραφή: Κατασκευή κοιτώνων χωρητικότητας 200 ατόμων για την διαμονή δοκίμων στη σχολή ΣΤΥΑ εντός Α/Β Δεκέλειας. Εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτροφωτισμός.