Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τοποθεσία: Γαλάτσι, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: Ο.Σ.Κ.
Προϋπολογισμός: 450.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1989-1991 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή 5ου Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Εκτέλεση χωματουργικών, οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Κατασκευή αιθουσών, γραφείων, χώρου αναψυχής. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή γηπέδων άθλησης (Τέννις-Μπάσκετ).