Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Τοποθεσία: Κηφισιά, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: Ιδιώτης
Προϋπολογισμός: 1.100.000 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2005-2005 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή τριώροφης οικοδομής πολυτελών διαμερισμάτων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Εκτέλεση χωματουργικών, οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.