Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΩΠΗΓΕΙΑ- ΚΑΣΤΕΛΙ Τοποθεσία: Ν. Χανίων, Κρήτη Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/2η ΔΕΚΕ
Προϋπολογισμός: 1.000.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1989-1992 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή τμήματος νέας Εθνικής Οδού Χανίων συνολικού μήκους 5,4 km και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Νοπήγεια-Κολυμπάρι. Κατασκευή δύο προεντεταμένων γεφυρών και κάτω διαβάσεων. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας και οδοφωτισμού.