Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Τοποθεσία: Βριλήσσια Αττικής Κύριος Έργου: Ιδιώτης
Προϋπολογισμός: 480.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1992-1994 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Περιγραφή: Κατασκευή πολυτελών διαμερισμάτων (maisonnette) στα Βριλήσσια. Εκτέλεση χωματουργικών, οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. Κατασκευή υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.