Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ Τοποθεσία: Κερατέα, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Προϋπολογισμός:1.800.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1988-1989 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή οδού Κερατέας-Λαυρίου από την από την έξοδο της Κερατέας έως την είσοδο του Λαυρίου. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοποιίας. Κατασκευή τεχνικών έργων αποχέτευσης ομβρίων και κατασκευή κάτω διάβασης.