Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ-ΑΓΝΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ Τοποθεσία: Καταρράκτης- Άγναντας, Ν. Άρτας Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ
Προϋπολογισμός: 420.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1988-1992 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή επαρχιακής οδού για τη σύνδεση του Καταρράκτη με τον Άγναντα στο Ν. Άρτας. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές και τεχνικές εργασίες. Εργασίες οδοστρωσίας, τοποθέτηση σήμανσης, ασφάλιση και οδοφωτισμός.