Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΣ- ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Τοποθεσία: Ν. Χανίων, Κρήτη Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/2η ΔΕΚΕ
Προϋπολογισμός: 3.000.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1993-1998 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή τμήματος νέας Εθνικής Οδού συνολικού μήκους 7,5 km. Κατασκευή τριών προεντεταμένων γεφυρών συνολικού μήκους 290 m και κατασκευή κάτω διαβάσεων. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας και οδοφωτισμού.