Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΥ Τοποθεσία: Πυθαγόρειο, Σάμος Κύριος Έργου: Υπουργείο Τουρισμού/ Ε.Ο.Τ.
Προϋπολογισμός: 2.381.582.489 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1992-1997 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

.

Περιγραφή: Κατασκευή μαρίνας στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Εκτελέσθηκαν εργασίες εκβάθυνσης και εξυγίανσης του βυθού. Κατασκευή προσάνεμου μόλου μήκους 400 m. Κατασκευή κρηπιδωμάτων 1.100 m και τοίχου προστασίας. Τοποθέτηση Φυσικών ογκολίθων προστασίας. Νηοδόχος για μεγάλα σκάφη, γλύστρες και άλλα.