Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΓΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ Τοποθεσία: Γαύριο, Νήσος Άνδρου Κύριος Έργου: Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων
Προϋπολογισμός: 71.258.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1989-1991 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή προβλήτα πρόσδεσης οχηματαγωγών πλοίων στο λιμένα Γαυρίου. Εκσκαφές, εξυγιάνσεις, τεχνικοί ογκόλιθοι, ανωδομές, εργασίες χερσαίας ζώνης.