Τίτλος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΙΝΟΗΣ-ΤΙΘΟΡΕΑ ΚΑΙ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ-ΕΛΑΙΩΝΑ
Τοποθεσία: Θήβα, Ν. Βοιωτίας Κύριος Έργου: Ο.Σ.Ε.
Προϋπολογισμός: 350.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1987-1991 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

 

.

.

Περιγραφή: Κατασκευή άνω διάβασης, ανοίγματος 28 m, στη σιδηροδρομική γραμμή Οινόης-Τιθορέα. Κατασκευή άνω διάβασης, ανοίγματος 33 m στη σιδηροδρομική γραμμή Τανάγρας-Ελαιώνα. Ο φορέας των γεφυρών κατασκευάστηκε από προκατασκευασμένες δοκούς.