Τίτλος:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΙΝΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΟΥ Τοποθεσία: Κατερίνη, Ν. Πιερίας Κύριος Έργου: Ο.Σ.Ε.
Προϋπολογισμός: 7.000.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1992-1995 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών- Θεσσαλονίκης τμήμα Κορινός- Αιγίνιο. Εκτέλεση χωματουργικών και τεχνικών εργασιών. Κατασκευή τριών γεφυρών, τριών ανοιγμάτων με προκατασκευασμένες δοκούς. Αγκύρωση πρανών. Κατασκευή υψηλών επιχωμάτων. Διαμόρφωση τεχνικής στάθμης υποδομής για τη διάστρωση σκύρου.

* Κοινοπραξία