Τίτλος: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ (Α’ΦΑΣΗ) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Τοποθεσία: Μύκονος, Ν. Κυκλάδων Κύριος Έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ
Προϋπολογισμός: 1.500.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1995-1997 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Περιγραφή: Επέκταση κατά 980 m του υφιστάμενου αεροδιαδρόμου και ταυτόχρονη αναβάθμιση του συνόλου του αεροδιαδρόμου προκειμένου να καταστεί ικανός για την εξυπηρέτηση μεγάλων αεροσκαφών. Σήμανση, φωτισμός.

*Κοινοπραξία