Τίτλος: ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ Τοποθεσία: Ποτίδαια, Χαλκιδικής Κύριος Έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής
Προϋπολογισμός: 821.000 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2003-2004 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Εκβάθυνση της διώρυγας Ποτίδαιας, συνολικού μήκους 1700 m με βάθος πυθμένα -5,50 m και μέσο πλάτος πυθμένα 15 m.