Τίτλος: ΒΕΛΤΙΩΣΗ 17ης και 18ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΑΙΓΩΝ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΡΑΣ-ΧΡΥΣΑΜΠΕΛΑ
Τοποθεσία: Αιγείρα, Ν. Αχαΐας Κύριος Έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
Προϋπολογισμός: 350.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1994-1995 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Διαπλάτυνση και βελτίωση της 17ης και 18ης Επαρχιακής Οδού Αιγείρας-Αιγών-Περιθωρίου και Αιγείρας-Χρυσάμπελα. Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. Σήμανση, ασφάλεια. Συνολικό μήκος εργασιών 77 km.