Τίτλος: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ Τοποθεσία: Τρίπολη, Ν. Αρκαδίας Κύριος Έργου: Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΕΚΕ Τρίπολης
Προϋπολογισμός: 2.300.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1998-2000 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Διάνοιξη της επαρχιακής οδού Τρίπολης- Άστρους τμήμα Χάνι- Τσιμούρι- Κάτω Δολιανά συνολικού μήκους 12 km. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες, εκβραχισμοί και εργασίες οδοποιίας. Κατασκευή γέφυρας Πλατάνας και κατασκευή κάτω διάβασης. Κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης και κάλυψης ρεμάτων. Σήμανση, ασφάλιση, οδοφωτισμός.