Τίτλος: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΦΕΡΩΝ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ Τοποθεσία: Φέρες-Αρδάνι, Ν. Έβρου Κύριος Έργου: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Προϋπολογισμός: 1.300.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1998-1999 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.

Περιγραφή: Διαπλάτυνση και ανακατασκευή υφιστάμενου δρόμου συνολικού μήκους 5 km για να λειτουργήσει ως κάθετος άξονας της Εγνατίας οδού. Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και κόμβων διευθέτησης κυκλοφορίας. Οδοφωτισμός.