Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τοποθεσία: Αθήνα, Ν. Αττικής Κύριος Έργου: Υπουργείο Δικαιοσύνης/ Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 2.115.324 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2001-2003 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περιγραφή: Συστηματικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Αποκατάσταση ζημιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών.