Τίτλος: ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΗ- ΜΕΣΤΗ Τοποθεσία: Στρύμη- Μέστη, Ν. Ροδόπης Κύριος Έργου: Εγνατία Οδός Α.Ε
Προϋπολογισμός: 9.000.000.000 δρχ. Έτος έναρξης-περαίωσης: 1996-1999 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.
 

Περιγραφή: Κατασκευή αυτοκινητόδρομου, τμήματος Εγνατίας οδού από τη Στρύμη έως τη Μέστη. Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και εργασιών οδοποιίας. Κατασκευή κάτω διαβάσεων, γεφυρών καθώς και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων. Διευθέτηση χειμάρρου που διέσχιζε την περιοχή του έργου.

*Κοινοπραξία