Τίτλος: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 72 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ Τοποθεσία: Αμαλιάδα, Ν. Ηλείας Κύριος Έργου: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Προϋπολογισμός: 5.680.000 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2005-2008 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

.

 

.

Περιγραφή: Ανέγερση οικισμού 72 κατοικιών στην Αμαλιάδα του Ν. Ηλείας σε διώροφα κτίρια τύπου 2.51, 2.52, 2.53. Στον οικισμό επίσης κατασκευάστηκαν αίθουσες συγκεντρώσεων και δύο καταστήματα με τις εγκαταστάσεις τους. Εκτελέσθηκαν χωματουργικές, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Επίσης κατασκευάστηκαν έργα υποδομής (οδοποιία, δίκτυα ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων, δίκτυο ύδρευσης). Πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση, έγινε διαμόρφωση νησίδων και πλατειών και τέλος έγινε και ο οδικός ηλεκτροφωτισμός.