Τίτλος: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τοποθεσία: Τρίκαλα, Ν. Θεσσαλίας Κύριος Έργου:Υπουργείο Δικαιοσύνης/ Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 28.550.310 ευρώ Έτος έναρξης-περαίωσης: 2004-2006 Κατάσταση: Ολοκληρωμένο


Περιγραφή: Κατασκευή φυλακής 13.800 m2 σε οικόπεδο επιφάνειας 80.000 m2 με διώροφη ανάπτυξη, στη θέση Μπαλκούρα Κρινίτσας Τρικάλων. Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος που χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

α) Κτίρια Διοίκησης. Τα κτίρια διοίκησης περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τα μαγειρεία με τους ψυκτικούς θαλάμους, το κτίριο εξωτερικού θυρωρείου και της εξωτερικής φρουράς.

β) Κτίρια Κυρίως Φυλακής. Τα κτίρια της κυρίως φυλακής περιλαμβάνουν τα κτίρια κοιτωνισμού (modules) και των καθημερινών δραστηριοτήτων για 600 περίπου άτομα, τα πειθαρχικά κελιά, το χώρο των πλυντηρίων, το κτίριο της βιβλιοθήκης και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

γ) Ειδικά κτίρια. Τα ειδικά κτίρια περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκκλησία, χώρο κλειστών γυμναστηρίων και άλλα.

Εκτελέσθηκαν εργασίες αποστράγγισης, εξυγίανσης και σταθεροποίησης εδάφους με χρήση μόνιμου αποστραγγιστικού δικτύου και ειδικών αποστραγγιστικών φρεατίων βάθους 6-8 μέτρων. Επίσης εκτελέσθηκαν χωματουργικές, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Κατασκευή δικτύου οδοποίας, δικτύου ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων, ύδρευσης. Οδοφωτισμός.