• Περιβαλλοντική Συνείδηση
  • Τεχνογνωσία
    Νέος Λιμένας Μυκόνου
  • Ποιότητα Κατασκευής
    Σιδηροδρομική Γραμμή Τανάγρας

Η τεχνική εταιρεία ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, έχοντας ισχυρή παρουσία στην ανάληψη και κατασκευή έργων σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεχής και αδιάκοπη δράση της εταιρείας σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών και συνεργατών της επιτρέπει τη μελέτη και κατασκευή σύνθετων δημόσιων και ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών. Όπως οικοδομικά, υδραυλικά, έργα οδοποιίας , λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά και ηλεκτρομηχανολογικά. Στην κατηγορία των ειδικών έργων, η εταιρεία έχει ασχοληθεί εκτενώς με ηλεκτρονικά έργα, έργα υποθαλάσσιων αγωγών, έργα επεξεργασίας λυμάτων καθώς επίσης με κατασκευή αντλιοστασίων αρδευτικών και αποχετευτικών δικτύων.

Η ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης για όλες τις παραπάνω κατηγορίες

Επιπλέον η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στους ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων “ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ”.

Όλες οι εργασίες της εταιρείας πιστοποιούνται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001.